Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

1080 Cầu nối doanh nghiệp tới khách hàng

7/15/2012 10:18:42 AM

1080 Cầu nối doanh nghiệp tới khách hàng Việc Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm qua truyền thông cũng như giải đáp thông tin qua dịch vụ 1080 là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để giới thiệu sản phẩm của quý doanh nghiệp đến với khách hàng.

1080 - Quảng Cáo Doanh Nghiệp

7/15/2012 9:19:54 AM

1080 - Quảng Cáo Doanh Nghiệp Quảng cáo doanh nghiệp qua 1080 là kênh quảng cáo phù hợp với những tổ chức, cá nhân kinh doanh, có sản phẩm, dịch vụ muốn tìm kiếm khách hàng, phát triển thị phần, quảng bá thương hiệu với tiêu chí: Chi phí thấp - Hiệu quả cao.

Chọn trang