Khuyến mại ngày vàng từ 13/6/2012 đến 15/6/2012, Vinaphone triển khai chương trình khuyến mại lớn dành cho thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ

12/1/2011 9:16:16 AM

Từ 13/6/2012 đến 15/6/2012, Vinaphone triển khai chương trình khuyến mại lớn dành cho thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom)

1. Chủ đề: KM ngày vàng

2. Đối tượng KM: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao goomnf cả thuê bao ezCom)

3. Thời gian KM: Từ 13/6 đến 15/6/2012

4. Nội dung KM:

***  Thực hiện nạp thẻ:

-Tặng 50% giá trị thẻ nạp trong thời gian KM, trong đó 25% vào TKKM, 25% vào TKKM1

- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 03 ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

>> Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 03 ngày Vàng.

>> Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 03 ngày Vàng:  Hưởng chính sách KM của 3 ngày vàng. Số lượng thẻ nạp trong thời gian Khuyến mại 3 ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình khuyến mại trước đây.

 Từ 0h00 ngày 16/6/2012 trở đi:

+ Nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được hưởng KM, mà nạp thẻ, thì vẫn được hưởng chính sách KM thẻ nạp của chương trình KM HMM trước đây

+ Nếu thuê bao đã nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các thuê bao trả trước khác.

 - áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 13/6/2012.

Chi tiết liên hệ (052) 1080 hoặc (052) 800126 để biết thêm thông tin

Các Tin đã đăng

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer